Organic Content Standard

Organic Content Standard verificerer tilstedeværelsen og mængden af organisk materiale i et slutprodukt. Den sporer vejen af råmateriale fra kilden til slutproduktet og muliggør gennemsigtig, konsistent og uafhængig evaluering og verifikation af krav til økologisk materialeindhold i produkter.
Produkter med mærkningen OCS kræver %-opgørelse af organisk materiale med sætningen "Made with X% Organic Grown Material".