Global Recycled Standard (GRS)

Produkter certificeret med GRS, betyder at der er mindst 50% genanvendt tekstilmateriale i et slutprodukt. GRS certificerer hele produktionen, men sørger også for at skabe gode arbejdsforhold og kemikalierestriktioner.

En af de centrale komponenter i GRS er kravet om, at slutprodukter skal indeholde mindst 50% genanvendt tekstilmateriale. Dette er et ambitiøst mål, der fremmer brugen af genanvendte materialer, reducerer afhængigheden af nye råmaterialer og mindsker dermed også produktets samlede miljøaftryk. Ved at omdanne affald til værdifulde ressourcer tager GRS et aktivt skridt mod en mere cirkulær økonomi, hvor intet går til spilde.

GRS har også strenge krav til produktionsprocessen, herunder etablering af gode arbejdsforhold og håndtering af kemikalier. GRS insisterer på socialt ansvarlige produktionsforhold, som sikrer, at arbejdere behandles retfærdigt, og at deres rettigheder respekteres. På samme måde adresserer GRS også brugen af kemikalier i produktionsprocessen. Ved at implementere kemikalierestriktioner sikrer standarden, at de produkter, er sikre at bruge og bære. Det betyder færre skadelige udstødninger og et sundere miljø.

At vælge Global Recycled Standard (GRS) certificering for vores produkter, er et bevidst valg, der afspejler vores dedikation til miljøansvar, særligt når det kommer til materialer som polyester, der blandt andet anvendes i vores overtøj. Vores beslutning om at samarbejde med Repreve er centralt i denne strategi, idet det illustrerer vores forpligtelse til ikke bare at anvende genanvendte materialer, men at gøre det på en måde, der respekterer både planeten og de mennesker, vi deler den med.

Repreve er kendt for at omdanne brugte plasticflasker til højværdige fibre, der derefter bruges i fremstillingen af vores polyesterprodukter. Det er en proces, der reducerer vores afhængighed af nye råmaterialer, minimerer affald og skaber positive miljømæssige forandringer.