Privatlivspolitik

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

by Green Cotton er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

Navn på dataansvarlig: Sanne Nørgaard
Adresse: Thrigesvej 5, 7430 Ikast, Danmark
CVR-nr.: 31174058
Telefon: +45 7070 2502
E-mailadresse: shop@bygreencotton.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger

Behandling og levering af din ordre

Når du afgiver din ordre deler du samtidig dit navn, adresse, tlfnr og emailadresse, som vi skal bruge for at kunne behandle ordren. Efterfølgende deles disse data med vores betalingsindløser, vores lager og til sidst vores leveringspartnere. Disse samarbejdspartnere er ligeledes forpligtet til at sikre dine data.

Kundeservice
For at kunne hjælpe ved evt. spørgsmål til ordrestatus, ombytning af vare eller lignende opbevarer vi ovenstående data for at kunne levere den bedst mulige service.

Markedsføring
For at kunne holde dig informeret om f.eks. nyheder, tilbud m.m. via vores nyhedsbrev, har vi adgang til din mailadresse. Altid kun modtaget med dit samtykke.

Forbedring af din brugeroplevelse
Vi ønsker altid at præsentere dig for varer, som systemet aflæser har din interesse. Dette foregår via cookies. Ligeledes bruges disse cookies til at vi kan føre statistikker over antal besøgende, mest solgte varer m.v.

Lovmæssige krav
Eksempelvis i forbindelse med din reklamationsret og bogføring.

Typer af oplysninger som vi behandler

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnr.
  • E-mailadresse
  • Betalingsoplysninger
  • IP-adresse.

Vi opbevarer altid dine data sikkert, videregiver dem aldrig til udenforstående parter, sletter dem, når de ikke længere er relevante og bruger aldrig data til andre formål end oplyst i dokumentet her.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine data

• Gennemførelse af ordre
• Vores interesse og fokus på kundeservice, forbedring af brugeroplevelse mv.
• Lovmæssige krav som bogføring og reklamationsret mv.

Alle informationer er indsamlet via ordrer foretaget af dig eller tilmelding til nyhedsbrev, hvilket du aktivt har afgivet samtykke til.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om;

  • Mailchimp, som er et software-firma vi benytter til håndtering af vores nyhedsbrev. Mailchimp er beliggende i USA og har afgivet en databehandleraftale, således at de lever op til den danske lovgivning. Mailchimp beskyttet via EU's og USA's værn om privatlivets fred.
  • Google hvis værktøjer Adwords og analytics vi bruger til annoncering og website statistikker. Google er ligeledes beliggende i USA og er beskyttet via EU's og USA's værn om privatlivets fred.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcist, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi sletter data, som ikke længere tjener os ligesom vi løbende (1-2 gange årligt) rydder op i vores nyhedsbrevsliste ifht. inaktive subscribers.

Cookies

På hjemmesiden www.bygreencotton.dk anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik. Vi benytter cookies for at forbedre kvaliteten og brugervenligheden af vores webshop og hermed forbedre din shopping-oplevelse.

1. Ejeroplysninger

by Green Cotton
Thrigesvej 5, 7340 Ikast
Cvr. Nummer: 31174058
+45 70702503
shop@bygreencotton.dk

2. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere en given service på hjemmesiden.
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde stati-stik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kom-mentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.
Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persi-stente cookies typisk fornyes.

3. Cookies på www.bygreencotton.dk

På bygreencotton.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og til at forenkle og forbedre dit besøg. Endvidere bruger vi cookies til at gennemføre ordrer i vores webshop. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på bygreencotton.dk:

CART
The association with the customer's shopping cart.

CATEGORY_INFO
Stores the category info on the page to load pages faster.

EXTERNAL_NO_CACHE
Indicates if caching is disabled or enabled.

FRONTEND
The customer's session ID.

NO_CACHE
Indicates if the cache can be used to store information.

PERSISTENT_SHOPPING_CART
A link to information about the shopper's cart and viewing history.

STORE
The store view or language chosen by the shopper.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Indicates if the shopper allows cookies to be saved.

.api.clerk.io lægger cookies på webshoppen for at forbedre søgefunktionen og produktvisning 

STATISTIK:
Google Analytics Cookies:

_utma
Identifies shoppers and sessions.

_utmb
Determines new sessions/visits.

_utmc
Determines if the shopper is in a new session/visit.

_utmz
Saves the traffic source or campaign that explains how the shopper reached your site.

4. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies.
Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

5. Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

6. Behandling af persondata

For yderligere information om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du læse vores persondatapolitik, som du finder øverst på siden.

7. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik, kan du kontakte os på shop@bygreencotton.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.